පාකිස්තානයෙන් තවත් දැඩි තීරණයක් – ඉන්දියාව සමග සියලු සංස්කෘතික ගනුදෙනු අත්හරී

101

ඉන්දියාව සමග පවත්වාගෙන ආ සියලු සංස්කෘතික ගනුදෙනු නතරකිරීමට පාකිස්තානය තීරණය කර ඇත.

ජම්මු – කාශ්මීරය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව අද(09) කළ විශේෂ ප්‍රකාශය අනුව මෙම තීරණය ගෙන ඇතැයිද, මෙම රටවල් දෙක අතර සියලු සංස්කෘතිකමය කර්මාන්ත හා සම්බන්ධ දෑ තහනම් කර ඇතැයිද පැවසේ.

ජම්මු – කාශ්මීරය සම්බන්ධයෙන් කළ විශේෂ ප්‍රකාශය සඳහා ඉන්දියාව සිය ව්‍යවස්ථාවේ 370 වගන්තිය කඩ කළ අතර, එම ප්‍රදේශය දෙකඩ කිරීමේ එනම් ත්‍රස්තවාදී දේශභූමී දෙකක් බවටද පත් කළේය.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *