විල්පත්තුවට කිසිදා නොතිබූ දැඩි නියගයක් – බීමට වතුර නොමැතිව සතුන් පීඩාවෙන්.

133

මේ දිනවල විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යාඅයට බලපා තිබෙන වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් පවතින ජල හිඟය නිසා විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානයේ වන සත්ත්තු දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටින බව වාර්තා වේ.

ඉතිහාසයේ කිසිඳු දිනක හටගෙන නොමැති බරපතල නියං තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙන බව සඳහන්.

වනෝද්‍යානයේ ජලය රැඳී තිබෙන විල්ලූ තිහකට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම සිඳී ගොස්ය. එසේම උද්‍යානයේ ඇති තෘණ වර්ග සියල්ලම පාහේ වියළී යෑම හේතුවෙන් සතුන්ට ආහාර සොයාගැනීම ද මහත් ගැටලූවක් වී තිබෙන බවද වාර්තා වේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *