ලෝකේ ලොකුම වට්ටක්කා ගෙඩිය මෙන්න

189

කැලිෆෝනියාහි සැන්ෆරුන්සිස්කොහි පැවැති අපූරු තරගයක් පිලිබවද පුවතක් අන්තර් ජාල වෙබ් අඩවි වාර්තා කළා.
ඒ විශාලතම වට්ටක්කා ගෙඩිය තේරීමේ තරගයයි.

මෙයට ඉදිරිපත් කෙරුනු වට්ටක්කා ගෙඩි අතරින්න විශාලතම වට්ටක්කා ගෙඩියේ බර ලෙස සදහන්වූයේ රාත්තල් 1969 කි. එනම් කිලෝ ග්‍රෑම් 893.12 පමණ වේ. මෙහි හිමිකරුවා ලෙස සදහන් ස්ටීව් ඩෙලිටාස් හට ත්‍යාග වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 12000 ක මුදලක්ද හිමිව ඇත.

මෙහිදී දෙවන ස්ථානයට පත්වූ වට්ටක්කා ගෙඩියේ බර රාත්තල් 1806 ක් වූ අතර එහි හිමිකරුවාට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 500 ක ත්‍යාගයක්ද හිමිවිය.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *